thời gian vừa qua, hầu hết người tiêu dùng khu vực phía Nam tiêu thụ mạnh gạo Campuchia hơn là gạo Việt. Bệnh lư này có là một thách thức với ngành lúa gạo Việt Nam hay không?
nhằm lư giải bệnh t́nh...